Strona główna Podatki Pakiet VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe
pakiet vat

Pakiet VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe

przez redakcja serwisu

Zmiany przepisów ustawy o VAT dotyczące handlu elektronicznego, w tym importu małych przesyłek do UE, zwane „pakietem e-commerce” zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2021 r. Wydane przez ustawodawcę objaśnienia podatkowe w zakresie e-commerce liczą 97 stron i dotyczą między innymi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość WSTO, która zastąpiła pojęcie „sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju”. Wraz z tą zmianą wprowadzono też odpowiednie modyfikacje przepisów związanych z tym rodzajem sprzedaży.

Definicja WSTO

Zasadniczo definicja WSTO odpowiada poprzedniej definicji sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju. Katalog nabywców WSTO nie uległ zmianie w porównaniu do sprzedaży wysyłkowej. Jednak w definicji WSTO doprecyzowano, że obejmuje ono także dostawy towarów, w których transporcie czy wysyłce dostawca uczestniczy pośrednio, zgodnie z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. WSTO nie wystąpi natomiast w przypadku, gdy nabywca transportuje towary samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej, ale dostawca nie bierze udziału w transporcie ani bezpośrednio, ani pośrednio.

Miejsce dostawy

Po przekroczeniu progu 10 tys. euro (42 tys. zł) sumy całkowitej wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO i usług TBE świadczonych na rzecz klientów, miejscem dostawy w przypadku WSTO jest państwo, w którym kończy się wysyłka lub transport towaru. W przypadku nieosiągnięcia wysokości tego progu co do zasady podatnik ma możliwość wyboru miejsca opodatkowania, z tym że wybór innego państwa został obarczony obowiązkami wcześniejszego zawiadomienia, a naruszenie tego obowiązku może skutkować podwójną zapłatą podatku VAT, co znacznie pogorszy marże na transakcji.

Ponadto Ministerstwo w wydanych objaśnieniach zwraca uwagę, że określając miejsce opodatkowania dla transakcji WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r., należy uwzględnić również wartość usługi TBE i sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju realizowanych w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.

Raportowanie na kasie fiskalnej i w JPK VAT

W objaśnieniach Ministerstwo potwierdziło, że w przypadku, gdy miejscem opodatkowania WSTO będzie terytorium innego państwa UE (zasadniczo, gdy sprzedaż WSTO przekroczy 42 tys. zł, chyba że przedsiębiorca złoży w terminie specjalne zawiadomienie VAT-29), podatnicy nie będą podlegać obowiązkowi raportowania sprzedaży WSTO na kasie fiskalnej. Z kolei w raportowaniu JPK taka transakcja będzie wykazana jako dostawa towarów poza terytorium Polski, jeżeli w momencie rozpoczęcia wysyłki towar znajdował się na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2022 r. dodatkowo takie transakcje będzie trzeba oznaczyć jako „WSTO_EE”.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku opodatkowania sprzedaży w Polsce. Wówczas obowiązek ewidencjonowania na kasie sprzedaży na rzecz osób fizycznych wystąpi, a w raportowaniu JPK należy taką transakcję wykazać jako sprzedaż krajową z właściwą stawką.

Fakturowanie

Podstawową kwestią interesującą podatników jest sposób fakturowania WSTO. W objaśnieniach MF wskazuje, że w sytuacji, gdy podatnik nie będzie korzystać z OSS, to każdy przypadek WSTO będzie wiązał się z koniecznością wystawienia faktury zgodnie z przepisami państwa miejsca opodatkowania. Z kolei w przypadku korzystania z procedury szczególnej (OSS) faktury można wystawiać zgodnie z przepisami państwa identyfikacji (Polski). Zatem w przypadku korzystania z OSS występuje korzyść dla podatników w postaci możliwości wystawienia faktury w oparciu o polskie przepisy ustawy o VAT.

Zwolnienie podmiotowe z VAT, a WSTO

Sprzedaż WSTO może dotyczyć także podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT w Polsce (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) w sytuacji, gdy ich sprzedaż WSTO do krajów UE przekroczy próg 42 tys. zł. Należy wówczas przeanalizować przepisy państwa dostawy towarów pod kątem zwolnienia i jeżeli nie będzie takiej możliwości, zarejestrować się w tym kraju i rozliczyć podatek lub skorzystać z procedury OSS. Innymi słowy, podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo, którzy obecnie mają zazwyczaj niewiele do czynienia z procesem deklarowania i zapłaty podatku VAT, będą musieli zwracać większą uwagę na zagraniczne transakcje wysyłkowe/usługi elektroniczne, zwłaszcza pod kątem możliwości opodatkowania ich w innym niż Polska kraju.

Dokumentacja

W przypadku WSTO duże znaczenie ma obowiązek dokumentacyjny oraz raportowanie WSTO w odpowiednim okresie, w zależności od posiadanej dokumentacji wywozowej. W przypadku, gdy podatnik nie posiada dokumentacji do dnia złożenia deklaracji, musi wykazać sprzedaż jako sprzedaż krajową, którą będzie mógł skorygować w okresie, w którym otrzyma dokumentację potwierdzającą wywóz. Nie zwalnia to jednocześnie przedsiębiorcy z obowiązku właściwego zaraportowania sprzedaży w innym państwie. Oznacza to, że w skrajnych sytuacjach braku właściwej dokumentacji podatnik może być zobowiązany zapłacić podatek VAT w dwóch krajach.

0 komentarz
0

Zostaw komentarz