Strona główna Giełda Wzrost przychodów netto r/r ze sprzedaży Grupy Tower Investments po H1 2021 r.
gielda

Wzrost przychodów netto r/r ze sprzedaży Grupy Tower Investments po H1 2021 r.

przez redakcja serwisu

Prawie 27,3 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży w I półroczu 2021 r. odnotowywała Grupa kapitałowa Tower Investments. W analogicznym okresie ub. roku Grupa wypracowała przychody netto na poziomie 1 mln zł. W raportowanym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł ponad 2 mln zł. EBITDA osiągnęła ponad 4 mln zł. Wpływ na wypracowane wyniki miały zawierane umowy sprzedaży gruntów pod obiekty usługowe, mieszkaniowe oraz parki handlowe. W I półroczu Tower Investments SA została wyróżniona w rankingu 100 małych i średnich firm obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

– Ze względu na odmrożenie gospodarki i utrzymanie się rynku nieruchomości w fazie silnego wzrostu, w pierwszej połowie tego roku udało nam się znacząco zwiększyć sprzedaż. Od stycznia do czerwca Grupa kapitałowa Tower Investments wypracowała blisko 27,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, kiedy to w pierwszym półroczu ub. roku uzyskaliśmy przychody na poziomie 1 mln zł. Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł ponad 2 mln zł, EBITDA ponad 4 mln zł.  – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments. –  Naszym celem jest konsekwenta budowa coraz wyższych wartości Grupy i osiąganie wyników, które pozwolą m.in. na regularną wypłatę dywidendy – dodaje.

W styczniu, spółka zależna – Tower Project – podpisała umowę sprzedaży nieruchomości o powierzchni 6.047 m2, zlokalizowanej w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Wartość transakcji wyniosła blisko 15 mln zł. Miesiąc później dwie spółki zależne Tower Investments zawarły przedwstępne kontrakty na dwie nieruchomości położone w Warszawie. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 10 mln zł.

Zawarcie umów przyrzeczonych planowane jest do 30 czerwca 2022 r

W maju spółki z Grupy  – Tower Project oraz Prystora 1 – podpisały umowy z Budimex Nieruchomości w sprawie realizacji projektu mieszkaniowego przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Wartość gruntu o pow. 12861 m2 wynosi 21 mln zł. W tym samym miesiącu Gatid Investments zawarła z jednym z wiodących operatorów spożywczych umowę przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Góra Kalwaria. Wartość transakcji liczyła ponad 8 mln zł.

Dodatkowo, z początkiem września Gatid Investments oraz Tower Project, podpisały dwie kolejne przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 14 mln zł. Pierwsza z nich dotyczyła działki położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka. Stroną kupującą był jeden z deweloperów mieszkaniowych. Druga umowa została zawarta z jednym z czołowych operatorów spożywczych. W efekcie pierwszej transakcji powstanie obiekt handlowo-usługowy. Wartość transakcji została określona na ponad 6 mln zł brutto. Druga dotyczy działki o powierzchni 5431 m2 powstanie obiekt handlowo-usługowy. Stroną umowy jest jeden z czołowych operatorów spożywczych. Wartość kontraktu wynosi 7,2 mln zł brutto.

Do końca przyszłego roku Tower Investments planuje realizację szeregu projektów inwestycyjnych, które obejmują głównie markety spożywcze, obiekty usługowe i projekty mieszkaniowe. – Do tej pory przygotowaliśmy inwestycje w ramach których zrealizowanych zostanie ponad 600 lokali mieszkaniowych. W tym roku chcemy dokończyć przedsięwzięcia, zarówno dla sieci handlowych, jak i deweloperów mieszkaniowych – komentuje Bartosz Kazimierczuk.

Tower Investments w celu zwiększenia aktywów Grupy dywersyfikuje prowadzoną działalność poprzez sprzedaż usług w postaci delikatesów online. Jest to możliwe za sprawą spółki zależnej Deli2, która jest właścicielem platformy deli2.pl.

0 komentarz
0

Zostaw komentarz