Strona główna Biznes “Sektor SH może pomóc firmom przejść przez pandemię” – raport COVID vs business,
raport covid

“Sektor SH może pomóc firmom przejść przez pandemię” – raport COVID vs business,

przez redakcja serwisu

Kraków, 15 grudnia 2020. Opublikowany został raport Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) dotyczący skutków COVID-19 w branży IT. Przedstawione wnioski dotyczą 3 obszarów – sprzedaży, HR oraz biznesu i gospodarki. Badanie zostało przeprowadzone w siedemdziesięciu czterech polskich firmach technologicznych zrzeszonych w Organizacji.

W ujęciu branży IT sytuacja polskich software house-ów kształtuje się optymistycznie i jest określana jako jest stabilna. Dotyczy to wielu aspektów takich jak płynność finansowa, wyniki oraz działania operacyjne. Działające w Polsce firmy technologicznie bardzo szybko dostosowały się organizacyjnie do zmienionych realiów gospodarczych.

Raport wskazuje jednak, iż pomimo stabilnej sytuacji w polskiej branży IT i umiarkowanie pozytywnych nastrojów około 12% firm po pierwszym półroczu odnotowało wpływy mniejsze niż 35% przewidywanego rocznego obrotu po pierwszym półroczu.

W ogólnym ujęciu branży IT,  większość firm zakłada, że odrobi słaby Q2 w drugim półroczu 2021

Pandemia i powiązany z nią kryzys ekonomiczny zadziałały na zasadzie soczewki dzięki temu wyraźnie widać znaczenie, ale i trudności z jakimi mierzy się branża IT  Polsce. Z obserwacji rozwoju gospodarek innych krajów europejskich wyraźnie widać, że obecnie najlepiej mają się te oparte na wiedzy. W takich przypadkach branżą szczególnie istotną jest IT, która, jak widać z wyników raportu, także w Polsce skutecznie broni się przed kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 – Konrad Weiske, Prezes Zarządu, SpyroSoft, Wiceprezes SoDA

Pandemia wpłynęła również na zmiany w obszarze HR i kadrowym. Obserwujemy zmniejszenie ilości rekrutacji na stanowiska juniorskie i zwiększenie zapotrzebowania na doświadczonych specjalistów. Pozytywnym wnioskiem jest fakt, iż pandemia w większości przypadków nie spowodowała obniżenia płac dotychczasowych pracowników.Większość firm, które wzięły udział w badaniu SoDA wykazała wzrost zatrudnienia nawet w krytycznym drugim kwartale 2020 roku. Mediana wzrostu liczby zatrudnionych pracowników wyniosła dla tego okresu 5%.

Najbardziej dynamiczne zmiany widać w działach sprzedaży i rozwoju, które najmocniej odczuły pandemię. Wiele software house-ów zawiesiło współpracę z branżami takimi jak travel, hospitality czy przemysł ciężki. Kryzys wywołany przez COVID-19 przyspieszył z kolei ekspansję handlu elektronicznego. Raport jasno wskazuje także, iż w najbliższych miesiącach nastąpi całościowy wzrost  sprzedaży detalicznej niezależnie od regionu.

Pandemia pokazała wielu firmom, że potrafią działać skutecznie zdalnie i tym samym zmniejszyła obawy związane z poszukiwaniem partnerów pracujących w innych lokalizacjach. Z drugiej strony przedsiębiorstwa starają się teraz także nadrobić zaległości w transformacji cyfrowej. W efekcie rynek usług IT wyraźnie się ożywił w ostatnim kwartale tego roku – Paweł Pustelnik, Managing Director w Future Processing.

0 komentarz
0

Zostaw komentarz