Strona główna Gospodarka Odbudowa światowej gospodarki trwa. Eksperci szacują wzrost o 6,2 proc.
rozwoj firmy

Odbudowa światowej gospodarki trwa. Eksperci szacują wzrost o 6,2 proc.

przez redakcja serwisu

Według najnowszego badania Atradius Economic Research, światowa gospodarka odzyskuje siły, a straty wywołane pandemią COVID-19 odrobiono już w II kwartale br. Eksperci szacują, że do końca 2021 roku gospodarka odnotuje wzrost o 6,2 proc w skali globalnej. Poziom ożywienia jest jednak zróżnicowany, co wynika po części z nierównomiernego tempa szczepień w poszczególnych krajach, a głównym zagrożeniem dla odbudowy nadal pozostaje wariant Delta. Atradius przewiduje jednocześnie, że liczba upadłości przedsiębiorstw na świecie wzrośnie, ponieważ wiele tymczasowych środków mających zapobiegać niewypłacalności jest stopniowo wycofywanych.

Nierównomierny wzrost

Choć globalna liczba zachorowań na COVID-19 rośnie w miarę rozprzestrzeniania się bardziej zakaźnych wariantów, nastroje społeczne i ekonomiczne ulegają poprawie, a ożywienie w handlu trwa. Eksperci Atradius szacują, że w 2021 roku światowa gospodarka wzrośnie o 6,2 proc., równocześnie wskazując, że głównym zagrożeniem dla odbudowy nadal będą wariant Delta oraz spowolnione tempo szczepień w niektórych krajach.

Jak wynika z badania Atradius Economic Research, światowy handel towarami przekroczył poziom sprzed pandemii, a 12-miesięczna średnia krocząca wzrosła w maju 2021 roku o 3,5 proc. r/r. Przewiduje się, że w najbliższym czasie to ożywienie będzie kontynuowane, ale straci nieco na dynamice. Jednocześnie wciąż wysokie pozostaje ryzyko wzrostu inflacji, zwłaszcza na rynkach wschodzących. Zmusza to banki centralne do zaostrzenia polityki monetarnej, co hamuje ożywienie  i stanowi zagrożenie dla wzrostu gospodarczego.

Dobre nastroje w strefie euro

W związku z kontynuacją szczepień oraz dobrą sytuacją w Europie, w nadchodzących miesiącach można spodziewać się znoszenia kolejnych obostrzeń, a co za tym idzie, większego optymizmu wśród społeczeństwa. Według europejskiego wskaźnika nastrojów (ESI), obliczanego przez Komisję Europejską, nastroje Europejczyków utrzymują się na wysokim poziomie. Wskaźnik poprawił się w lipcu br. i wyniósł 118,9, czyli znacznie powyżej neutralnego poziomu 100.

W strefie euro wzrosła stopa inflacji, osiągając w maju 2 proc. r/r, czyli najwyższy poziom od końca 2018 roku. Mimo to oczekuje się, że Europejski Bank Centralny będzie kontynuował swoją politykę monetarną. Eksperci Atradius nie przewidują, by EBC podniósł stopy procentowe przed połową 2024 roku.

Liczba niewypłacalności będzie rosnąć

Powszechnie oczekiwany wzrost liczby upadłości, który zapowiadano na początku pandemii, nie nastąpił w 2020 roku. Choć wiele przedsiębiorstw borykało się z zatorami płatniczymi, na większości rynków liczba upadłości firm zmalała – globalny spadek wyniósł 14 proc. i był szczególnie odczuwalny w Europie oraz Azji, a nieco mniej w Ameryce Północnej. Za spadek odpowiedzialna była nowa polityka państw w reakcji na kryzys. Aby chronić przedsiębiorstwa przed upadłością, rządy udzieliły firmom wsparcia fiskalnego, jak również zmieniły zasady postępowań upadłościowych.

Atradius prognozuje odwrócenie sytuacji i wzrost liczby niewypłacalności na świecie o 12 proc. do końca 2021 roku. Trwające łagodzenie ograniczeń prowadzi do stopniowego powrotu gospodarki do normalności. W większości krajów będzie to prawdopodobnie skutkowało wycofywaniem wsparcia fiskalnego i powrotem do starych zasad postepowań upadłościowych. Z wyjątkiem Australii, Japonii i Szwecji, które wciąż utrzymują bardzo niski poziom niewypłacalności, większość rynków odnotuje w tym roku wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw.

Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna jest częścią jednej z największych na świecie grup oferujących ubezpieczenia należności handlowych oraz usługi zarządzania wierzytelnościami. Międzynarodowe początki Atradius sięgają roku 1925, kiedy to w Holandii powstała firma Nederlansche Credietverzekering Maatchappij (NCM). Obecna struktura firmy jest wynikiem połączenia w 2001 r. struktur NCM i niemieckiego Gerling Credit, które w 2008 r. zostały wzbogacone o kompetencje hiszpańskiego ubezpieczyciela Credito y Caucion. Obecnie Grupa posiada ok. 26 proc. udział w światowym rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Jej działalność prowadzona jest w 160 biurach zlokalizowanych w 50 krajach na całym świecie. Atradius zatrudnia obecnie ponad 3,3 tys. osób, generując przychody na poziomie ponad 2 mld euro. Oprócz ubezpieczenia należności, firma oferuje również usługi związane z międzynarodową windykacją, które świadczy za pośrednictwem spółki Atradius Collections.

W Polsce Atradius obecny jest od 2004 roku. Firma działa w zakresie ubezpieczenia wierzytelności handlowych klientów korporacyjnych oraz, poprzez Atradius Collections, windykacji. Obecnie firma posiada cztery biura na terenie kraju (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Jeleniej Górze) oraz wyodrębniony Departament Obsługi klienta z opiekunem dedykowanym dla każdego klienta. Od 2009 roku polski oddział Atradius jest odpowiedzialny za koordynację międzynarodowych programów globalnych w Europie Wschodniej.

Firma Atradius oferuje ubezpieczenia kredytu kupieckiego w nowy, innowacyjny sposób – taki, który staje się rozsądną inwestycją, umożliwiającą zwiększenie przychodów, jak również poprawę płynności finansowej oraz wyników przedsiębiorstw i zapewnienie im trwałego, bezpiecznego rozwoju. Obecnie firma oferuje trzy główne produkty ubezpieczeniowe. Polisa Modułowa to produkt umożliwiający zbudowanie indywidualnie dopasowanego ubezpieczenia należności, w kompleksowy sposób zapewniającego ochronę ubezpieczeniową związaną z ryzykiem braku płatności. Ubezpieczenie to przeznaczone jest głównie dla firm mających siedzibę w Polsce. Polisa Globalna natomiast to elastyczne rozwiązanie, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów posiadających i rozwijających oddziały w wielu krajach. Ponadto, w swojej ofercie Atradius posiada specjalistyczne ubezpieczenia pojedynczych kontraktów i ryzyk politycznych (Special Products).

Dzięki szerokiej sieci oddziałów na kluczowych rynkach, Atradius ma możliwość kompleksowego zapewnienia ochrony finansowej eksportu polskich klientów i oceny ich dłużników z pomocą specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie dotyczące konkretnego rynku, otoczenia prawnego i zachowania kontrahentów za granicą. Co więcej, obsługa polis Atradius odbywa się poprzez jedną, globalną platformę internetową – Atrium umożliwiającą natychmiastowe przekazanie zleceń ochrony wierzytelności w dowolnym kraju dłużnika, w którym firma prowadzi działalność.

0 komentarz
0

Zostaw komentarz