Strona główna Waluty Aktywa funduszy Union Investment TFI wzrosły o 1,33 mld zł
aktywa funduszy

Aktywa funduszy Union Investment TFI wzrosły o 1,33 mld zł

przez redakcja serwisu

W pierwszym półroczu 2014 wartość aktywów netto w funduszach Union Investment TFI wzrosła o 1,33 mld zł, do 8,54 mld zł. Zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni najchętniej wybierali fundusze pieniężne. Ci ostatni nie tylko w PLN, ale także w EUR i USD.

W samym czerwcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, niekwestionowanym liderem sprzedaży pozostał subfundusz UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO). Pozyskał on w tym okresie ponad 192 mln zł świeżego kapitału, a jego aktywa zbliżyły się do 3 mld zł. Przyczyną tak dużego zainteresowania klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych jest m.in. środowisko niskich stóp procentowych oraz stosunkowo wysoka nadpłynność banków prowadząca do niskiego oprocentowania lokat bankowych.

– Klienci instytucjonalni, dysponujący nawet krótkimi nadwyżkami finansowymi, decydują się na wybór funduszy pieniężnych jako rozwiązań oferujących wyższą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału – mówi Tomasz Michalak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych Union Investment TFI. W ciągu ostatnich 12 miesięcy subfundusz UniKorona Pieniężny zarobił 5,41%, a od początku roku 2,46% (dane na 02.07.2014).

Jak podkreśla Tomasz Mirek, Dyrektor ds. Sprzedaży Detalicznej Union Investment TFI,  wyniki funduszu są czynnikiem decydującym również dla inwestorów indywidualnych. – Przy oprocentowaniu lokat bankowych na poziomie ok. 2-3% w skali roku, takie stopy zwrotu z funduszu pieniężnego stanowią dla wielu klientów dobrą alternatywę – mówi.

„Aktywne” obligacje i akcje również w polu zainteresowań W segmencie detalicznym powodzeniem w czerwcu cieszyły się nadal fundusze obligacyjne, szczególnie te o aktywnej strategii inwestycyjnej, jak UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO). – Wielu inwestorów kieruje się tutaj zaufaniem do instrumentu bazowego, jakim są obligacje skarbowe, ale i atrakcyjnymi historycznymi stopami zwrotu. Najwyższe zyski przyniosły te fundusze obligacyjne, które są aktywnie zarządzane, oraz mają możliwość inwestowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – ocenia Tomasz Mirek.

Szans na większe zyski wiele osób upatruje w Turcji. – W naszej ocenie, mimo ostatniej korekty, rynek turecki nadal jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie. Jak widać po wynikach sprzedaży brutto, pogląd ten podziela wielu spośród naszych inwestorów – mówi Tomasz Mirek. Zainteresowaniem klientów cieszy się także polski rynek akcji, co odzwierciedlają wyniki sprzedażowe UniKorona Akcje. – Na pewno nie bez znaczenia pozostaje tutaj ponad 17-letnia historia subfunduszu UniKorona Akcje, jak i jego dobre, stabilne w czasie wyniki inwestycyjne – dodaje.

Inwestorzy instytucjonalni preferują fundusze pieniężne

Dział klientów instytucjonalnych Union Investment TFI notuje znaczne napływy przede wszystkim do funduszy pieniężnych – zarówno złotowych, jak i denominowanych w walutach obcych (euro i dolar).

– Wielu z naszych klientów prowadzących bieżące inwestycje w zakresie swojej podstawowej działalności, z racji dużej rotacji środków decyduje się na wybór funduszu. Takie rozwiązanie jest dla nich wygodniejsze, jako że nie wymaga deklarowania długości powierzenia środków, tak jak ma to miejsce w przypadku zakładania lokat terminowych – tłumaczy Tomasz Michalak.

Oprócz subfunduszu UniKorona Pieniężny, w kręgu zainteresowań inwestorów instytucjonalnych jest także UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO), którego aktywa zbliżają się do 800 mln zł. – Cieszy nas również fakt, iż inwestorzy dostrzegają zalety  naszego funduszu pieniężnego w euro, UniEURIBOR – mówi Michalak. Stopa zwrotu z tego subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 1,47% (dane na 2.07.2014).

Tomasz Michalak ocenia, że ze względu na możliwe kolejne obniżki stóp procentowych fundusze pieniężne denominowane w PLN, EUR, jak i USD, dedykowane klientom instytucjonalnym, powinny w dalszym ciągu przynosić wymierne korzyści w relacji do średniej lokat bankowych.

0 komentarz
0

Zostaw komentarz