Strona główna Finanse Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – jak ustalić jego wysokość?
wynagrodzenie

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – jak ustalić jego wysokość?

przez redakcja serwisu

Tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin, przy czym zazwyczaj pracownik wykonuje swoje obowiązki 8 godzin na dobę przez 5 dni. Pracodawca ma jednak możliwość zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi w takim przypadku przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość różni się w zależności od tego, kiedy przypadają nadgodziny.

Czym są godziny nadliczbowe?

Praca w nadgodzinach wykonywana jest ponad obowiązujące normy czasu pracy. Pracodawca może nakazać osobom zatrudnionym wykonywanie obowiązków w godzinach nadliczbowych, jeśli wynika to z:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, mającej na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska czy usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Rozliczenie nadgodzin może nastąpić na dwa sposoby – pracodawca może udzielić rekompensaty w postaci czasu wolnego bądź dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli z propozycją rekompensaty w postaci czasu wolnego wychodzi pracownik, to udzielany jest on w takim samym wymiarze, jak godziny nadliczbowe. Jeśli inicjatywa leży po stronie pracodawcy, to wymiar czasu wolnego jest o połowę wyższy, niż wymiar nadgodzin.

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za nadgodziny?

Kodeks Pracy jasno wskazuje, w jaki sposób rozlicza się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Pracownikowi przysługuje dodatek w postaci 100% wynagrodzenia, jeśli przypadają one:

  • w nocy,
  • w niedzielę lub święta, które nie są dla zatrudnionego dniami pracy,
  • w dniu wolnym od pracy, udzielonym za pracę w niedzielę lub w święto.

W pozostałych przypadkach zatrudnionemu przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia. Ustalając wartość wynagrodzenia, należy wziąć pod uwagę:

  • stałe składniki pensji,
  • wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu,
  • ilość przepracowanych godzin nadliczbowych.

Warto mieć na uwadze, że przez stałe składniki wynagrodzenia rozumie się nie tylko pensję zasadniczą, lecz również dodatek stażowy, funkcyjny czy premię stałą.

Dodatek za godziny nadliczbowe – jak go obliczyć?

Każdemu pracownikowi, który wykonuje obowiązki w godzinach nadliczbowych, przysługuje także specjalny dodatek. Podstawę obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie, wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika. Jeśli nie zostało ono określone, dodatek będzie stanowił 60% wynagrodzenia. Jego składniki mogą być stałe lub zmienne. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę liczbę godzin, które należy przepracować w danym miesiącu, w drugim przypadku dodatek wylicza się tak samo, jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. W celu zachowania poprawności wyliczeń, można skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator wynagrodzenia. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że wymienione zasady wynikają bezpośrednio z przepisów prawa pracy, zatem określają sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia minimalnego. Pracodawca może jednak, w zakładowych regulaminach wynagradzania, wprowadzić własne, korzystniejsze z punktu widzenia pracownika rozwiązania czy to finansowe, czy dotyczące udzielania czasu wolnego.

Źródło: informacje pochodzą z portalu https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-ustalic-wynagrodzenie-za-nadgodziny

0 komentarz
0

Zostaw komentarz