Strona główna Podatki Ochrona praw podatników i przedsiębiorców
ochrona podatnikow

Ochrona praw podatników i przedsiębiorców

przez redakcja serwisu

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaprasza dziennikarzy na konferencję  „XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?”

Konferencja pod patronatem merytorycznym: Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Najwyższej Izby Kontroli odbędzie się już w najbliższy wtorek 9 października br. w Pałacu Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie. Gościem honorowym konferencji będzie Filip Świtała, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Jubileusz obowiązywania ustawy Ordynacja podatkowa skłonił nas do  próby  podsumowania dotychczasowych regulacji i założeń nowej ustawy w gronie największych autorytetów i ekspertów tego aktu prawnego.

Samorząd doradców podatkowych mając na uwadze ochronę praw podatników (osób fizycznych i przedsiębiorców) włącza się w debatę nad projektem jednego z najważniejszych aktów prawa podatkowego, a przy tym  podejmuje próbę wskazania rozwiązań dobrych dla podatników i biznesu.

Biorąc pod uwagę istotę tego aktu prawnego, jakim jest Ordynacja podatkowa, i jego rangę z punktu widzenia ochrony praw podatników, którymi przecież wszyscy jesteśmy, Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaprosiła do wspólnej debaty wybitnych przedstawicieli świata nauki, świata biznesu, administracji skarbowej.

Przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji jest prof. dr hab. Bogumił Brzeziński. Udział w konferencji wezmą wybitni profesorowie prawa podatkowego, w tym prof. Leonard Etel, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, sędziowie  Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, doradcy podatkowi z Krajowej Rady Doradców Podatkowych, z przewodniczącym prof. Adamem Mariańskim na czele.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

09:00-10:00    Rejestracja

10:00-10:30    Otwarcie konferencji: Prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący KRDP

      Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

Wystąpienie: Filip Świtała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Wprowadzenie: Prof. dr hab. Leonard Etel Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

10:30-11.45    Ochrona praw podatnika w projekcie nowej Ordynacji podatkowej

Moderator:  Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

                        Uczestnicy panelu: Jan Rudowski Wiceprezes NSA, Prezes Izby Finansowej

Iwona Biernat-Baran doradca podatkowy

Ireneusz Krawczyk  radca prawny

dr Jowita Pustuł doradca podatkowy

11:45-12:00    Przerwa kawowa

12:00-13:15    Pozycja prawna doradcy podatkowego w projekcie Ordynacji podatkowej – szanse i zagrożenia

                        Moderator: Prof. dr hab. Adam Mariański

Uczestnicy panelu: Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno sędzia NSA

                        dr Piotr Pietrasz sędzia NSA

                                   Andrzej Puncewicz doradca podatkowy

Mariusz Marecki doradca podatkowy

13:15–14:00    Obiad

14:00–15:15    Niewładcze/alternatywne metody załatwiania sporów – krok

w dobrym kierunku

Moderator: Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

Uczestnicy panelu: Maciej Bobrowicz Prezes KRRP

Włodzimierz Gurba sędzia WSA w Warszawie

dr Hanna Filipczyk doradca podatkowy

Prof. dr hab. Wojciech Morawski

15:15–15:30    Przerwa kawowa

15:30–16:45    Wybrane nowe regulacje – próba oceny
Moderator: Prof. dr hab. Leonard Etel

Uczestnicy panelu: Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

dr Dagmara Dominik-Ogińska – sędzia WSA we Wrocławiu

Alicja Sarna doradca podatkowy

Andrzej Nikończyk doradca podatkowy

0 komentarz
0

Zostaw komentarz