Strona główna Biznes Na podatników czeka kolejny pakiet preferencji
zmiany dla podatnikow

Na podatników czeka kolejny pakiet preferencji

przez redakcja serwisu

Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

W 2022 oraz 2023 roku na wielu podatników czeka pakiet ulg podatkowych, między innymi: ulga dla podatników powracających z Polski, ryczałt od przychodów zagranicznych czy przejściowy ryczałt od ujawnionych dochodów. I choć wymienione preferencje brzmią zachęcająco, by móc je otrzymać należy spełnić pewne warunki.

Ulga dla podatników powracających do Polski

Tak zwana „ulga na powrót” adresowana jest do tych osób fizycznych, które posiadały – przez co najmniej trzy lata, poprzedzające bezpośrednio rok podatkowy – miejsce zamieszkania poza Polską i przeniosły je na terytorium naszego kraju. Co ważne, podatnik korzystający ze zwolnienia powinien posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód, dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Nie bez znaczenia jest tu również fakt posiadania polskiego obywatelstwa bądź Karty Polaka.

– Warunkiem odliczenia będzie uzyskanie przychodów z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej – mówi Teresa Warska, specjalistka od prawa podatkowego w Systim.pl. – Odliczenie od podatku będzie możliwe przez cztery lata następujące po roku bazowym, który wybiera de facto sam podatnik, mając tu do wyboru albo rok, w którym zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem, bądź rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej” – dodaje.

W pierwszym roku wysokość odliczenia wynosić będzie 50 proc. podatku należnego za rok bazowy, w drugim zaś 50 proc. podatku należnego, obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi. Z kolei w trzecim i czwartym roku wyniesie ona 50 proc. podatku należnego, obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ulga jest limitowana do 85 528 złotych przychodu rocznie. I choć 7 tys. złotych miesięcznej płacy w Polsce wydawać się może znaczącą kwotą, w krajach o relatywnie wyższych zarobkach – jak np. Niemcy czy Francja – realny wpływ ulgi dla powracających podatników może nie być aż tak duży, jak mógłby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Ryczałt od przychodów zagranicznych

Osoby zainteresowane tą formą ulgi będą mogły wskazać ryczałt jako sposób opodatkowania przychodów osiąganych ze źródeł położonych za granicą. Wysokość podatku ma być stała i wyniesie 200 tys. złotych za każdy rok podatkowy, niezależnie od wysokości uzyskanych zagranicznych przychodów. Ryczałt ma być płatny do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Podatnik będzie mógł sięgnąć po ten rodzaj preferencji, ale tylko pod warunkiem spełnienia  określonych kryteriów. Jednym z warunków koniecznych  będzie przeniesienie rezydencji podatkowej na terytorium Polski. Jak przekonuje Teresa Warska z Systim.pl, lista wymagań jest znacznie dłuższa.

– Dodatkowo podatnik musi złożyć fiskusowi oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Natomiast w okresie bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik przeniósł rezydencję podatkową do Polski, nie może pozostawać polskim rezydentem podatkowym przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych. Warunkiem do otrzymania ulgi jest również ponoszenie w wysokości co najmniej 100 tys. złotych rocznie wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej w sposób, jaki określa odrębne rozporządzenie – wymienia ekspertka

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż z tej propozycji ulgi będzie można korzystać nie dłużej niż przez 10 kolejnych lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Przejściowy ryczałt od ujawnionych dochodów

Abolicja podatkowa to rzadko spotykana instytucja w polskim porządku prawnym. Z racji tego, iż ma ona charakter wyjątkowy, przepisy ją regulujące stanowią osobny rozdział 2 ustawy („Przepisy epizodyczne”), który wprowadza zmiany wynikające z Polskiego Ładu.

Rozwiązanie to skierowane jest do tych podmiotów, które chcą ujawnić nieopodatkowane wcześniej dochody lub chcą się wycofać z ryzykownej polityki podatkowej – bez ponoszenie sankcji karno-skarbowych. Co ważne, to od samego podatnika będzie zależało, czy z dostępnej opcji skorzysta – ryczałt będzie bowiem w pełni dobrowolny.

– W przypadku dochodów lub przychodów, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Polski, podatnik będzie mógł zgłosić je fiskusowi do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów. Przewiduje się, że wniosek w tej sprawie będzie można złożyć w terminie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Co ważne, zarówno prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku, jak i opłacenie ryczałtu spowoduje, że sam wniosek będzie traktowany jako deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu, zaś opłacony ryczałt stanie się podatkiem należnym od zadeklarowanego dochodu. Należy mieć na uwadze, że złożenie wniosku ma być odpłatne w wysokości 1 procent sumy dochodu, będącego przedmiotem wniosku. Kwota ta nie może być niższa niż 1 tysiąc i wyższa niż  30 tysięcy – podkreśla Warska.

Z przejściowego ryczałtu od ujawnionych dochodów nie będą mogli skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskali korzyść podatkową w wyniku popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego.

0 komentarz
0

Zostaw komentarz